Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

De waarheid van bijbelse verhalen wordt vaak beargumenteerd, omdat ze het niet eens zijn met de werkelijkheid. Ufologie is echter van mening dat verhalen serieus moeten worden genomen, omdat ze menselijke aangelegenheden niet kunnen beschrijven, maar buitenaards ingrijpen. Overweeg 10 voorbeelden uit de Bijbel, die verwijzingen naar buitenaardse wezens en UFO's aangeven.

  1. Jakobsladder

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

In de Bijbel kun je het verhaal vinden van Jacob, die in een droom vele engelen en God zag, die hem op het pad van de profeet leidden. Jacob geloofde dat hij echt met de Heer communiceerde en op reis ging over de hele wereld om de ware religie te verspreiden.

Ufologen geloven dat Jacob iets zag. Maar het was geen droom en niet God met engelen, maar een voorbeeld van contact met buitenaardse wezens. Ze hebben hem letterlijk gehypnotiseerd om de hogere krachten te dienen en het nieuws over God (of degenen die boven de mensen zijn) te verspreiden.

  1. Menselijke Creatie

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Dit verhaal is vooral aantrekkelijk voor ufologen. Ze proberen te bewijzen dat de mens niet door de wil van God verscheen, maar als een soort experiment en genetische manipulatie gelanceerd door buitenaardse wezens op onze planeet. De zin "Laten we een persoon in onze afbeelding maken" lijkt ook interessant. Alsof het over verschillende makers gaat, niet één. En het blijkt dat de mensheid een kopie is van aliens, wat betekent dat er ergens wezens zijn zoals wij.

  1. Brandende struik

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Het verhaal van een brandende struik heeft een groot aantal beschrijvingen van buitenaardse inmenging in menselijke aangelegenheden. Een rookzuil overdag en een helder vuur 's nachts leiden de Israëlieten door de woestijn. Misschien zijn dit geen signalen van God, maar links naar een buitenaardse gids. Hoe zit het met het manna uit de hemel? Misschien leverden de aliens mensen eten in de woestijn? Bij aankomst moest Mozes de berg Sinaï opnemen en de Heer ontmoeten. Sommigen geloven dat dit een voorbeeld was van een ontmoeting met een buitenaards ras, waardoor we 10 tablets met de geboden hadden.

  1. Ascentie van Elia

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Het is mogelijk dat niet Gods boodschappers uit de hemel neerdaalden in heldere wagens uit de hemel. Nu kijken velen naar de felle lichten, vreemde vliegende objecten, die we UFO's noemen. Misschien zagen oude mensen ook de komst van aliens in heldere ovale ruimteschepen. Misschien is dit zelfs een voorbeeld van buitenaardse ontvoering, aangezien de profeet Elia op een heldere wagen levend tot het Paradijs werd gebracht.

  1. Dood van Sodom en Gomorrah

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Het hele verhaal in Sodom en Gomorrah lijkt een luide demonstratie van geavanceerde nucleaire technologieën, met behulp waarvan twee 'zondige' steden werden vernietigd. De vrouw van Lot veranderde in één oogopslag in een zoutpilaar. Abraham zag de steden veranderen in een lege vlakte, gehuld in dikke rook. Alsof oude historici de gevolgen van een nucleaire explosie beschrijven.

Als we de beelden van engelen vervangen door buitenaardse wezens, dan zien we hoe de buitenaardse geest geavanceerde technologieën gebruikte om steden aan te vallen. Overigens wordt ook beschreven dat engelen mensen verblindden. Misschien het hele ding in de heldere stralen geproduceerd door ruimtevaartuigen.

  1. Sons of God

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Nou, dit is een van de meest populaire theorieën over ufologie. Mensen begonnen zich te vermenigvuldigen en zich op aarde te vestigen. De engelen zagen hoe mooi de vrouwen waren en begonnen intieme intimiteit met hen aan te gaan. Als gevolg hiervan werden de eerste reuzen geboren. En wat als deze helemaal geen engelen waren, maar nieuwkomers? Toen waren de geboren kinderen slechts het resultaat van een mutatie. Het is mogelijk dat de verdere overstroming de beslissing van de vreemdeling was om voorbeelden van slechte ervaringen met het verwijderen van mensen te vernietigen.

  1. Vliegende rol van Zacharia

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

De profeet Zacharia heeft in vers een vreemd verschijnsel beschreven. Hij zag een vliegend voorwerp met een lengte van 20 el en een breedte van 10 el. De profeet noemde het een vliegende boekrol, maar ufologieën zijn ervan overtuigd dat we het hebben over een buitenaards ruimtevaartuig met een langwerpige vorm. Zacharias zelf schreef dat de "scroll" met een ongelooflijk hoge snelheid bewoog.

  1. Rode Zee

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Dus ontvluchten de Israëlieten, samen met Mozes, de Egyptische heerser. Onderweg was er een barrière - de Rode Zee. De profeet bad, vroeg om hulp van God, gooide zijn handen op en de wateren gingen uiteen. De Israëlieten zaten op de bodem en het Egyptische leger zonk.

Welnu, aangezien de aliens al zo lang Mozes in de woestijn hadden vergezeld, konden ze zijn dood niet toestaan. Daarom is de invloed van een aantal buitenaardse technologie hier te zien, zodat de wateren kunnen scheiden. Of ze verlaagden simpelweg het waterpeil terwijl de overgang van de Israëli's duurde.

  1. Wiel van Ezekiel

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

De Bijbel beschrijft hoe de profeet Ezechiël de grote wagen van God in de lucht zag. Maar is het? Een vreemd rond voorwerp leek op een wiel in een wiel. Dit ontwerp is letterlijk uit het niets ontstaan. De profeet zelf schrijft: "De hemel ging open en ik zag de visioenen van God".

Veel ufologen zagen in deze beschrijving van een ruimtevaartuig dat bestaat uit twee cirkels die in tegengestelde richtingen draaien. Later zal een van de NASA-medewerkers zelfs een boek schrijven in het voordeel van deze theorie en blauwdrukken maken voor het voorgestelde ruimtevaartuig.

  1. Christus 'geboorte, leven en dood

Ufologen geloven dat deze 10 bijbelverhalen verwijzen naar buitenaardse wezens

Wow, nu zullen we ... Welnu, een van de theorieën die door ufologen wordt verspreid, betreft een belangrijk persoon in de christelijke religie - Jezus Christus. Letterlijk zijn hele leven is verzadigd met hints van buitenaardse interventie of zelfs oorsprong.

Maria werd op een wonderbaarlijke manier zwanger en kon praten over de buitenaardse ontvoering die de foetus in haar baarmoeder implanteerde. De mysterieuze ster die de drie wijze mannen leidde, is slechts een etiket van de aliens.

Hoe zit het met wonderen, zoals het omzetten van water in wijn, het genezen van ziekten en het doen herleven van de doden? En de dood aan het kruis, vergezeld van veranderingen in het weer, en een mysterieuze opstanding? Over het algemeen was Jezus Christus een vreemde, of buitenaardse krachten betuttelden hem echt.

Opmerkingen (0)
Zoeken