De aarde is onthutsend? Hoe slaagde de mens erin de planeet te laten schommelen?

De aarde is onthutsend? Hoe slaagde de mens erin de planeet te laten schommelen?

Verrassend genoeg ligt een bepaald deel van de schuld voor de aarde wiebelen op mensen! Sinds 1899 is de draaiingsas van de aarde met 10,5 m verplaatst. Nu zoeken onderzoekers naar redenen, in de veronderstelling dat een derde betrekking heeft op het smelten van ijs en stijgende zeespiegels, vooral in Groenland (door de mens veroorzaakte klimaatverandering). Een ander derde deel van de fluctuatie houdt verband met de uitbreiding van de landmassa naar boven, naarmate de gletsjers afnemen en de lading verminderen. Het laatste deel is de fout van de uitstroming van de langzame mantel (viskeuze middenplaneetlaag).

Verbluffende aarde

Wetenschappers weten al lang dat de verdeling van massa rond de aarde de rotatie bepaalt. Maar het gebeurt niet helemaal soepel, wat werd opgemerkt in observaties van kleine schommelingen in de beweging van sterren aan de nachtelijke hemel. Sinds de jaren 1990 ruimtemetingen hebben ook bevestigd dat de rotatieas van de aarde enkele centimeters per jaar verschuift. In de regel gebeurt dit in de Hudsonbaai in het noordoosten van Canada.

De onderzoekers begrepen dat een deel van de fluctuatie werd veroorzaakt door ijs-isostatische aanpassing (het proces is al aan de gang sinds de laatste ijstijd 16.000 jaar geleden). Wanneer de gletsjers verdwijnen, laten ze het oppervlak los onder hun eigen massa. Duizenden jaren reageert de aarde hierop door zichzelf te verheffen.

De aarde is onthutsend? Hoe slaagde de mens erin de planeet te laten schommelen?

Drie factoren die de oscillatie van de aarde beïnvloeden: het verlies van ijs in Groenland (blauw), de hoogte van het oppervlak tijdens het smelten van gletsjers (oranjegeel) en convectie in de mantellaag (rood)

Een nieuwe studie geeft echter aan dat de ijzige isostatische aanpassing alleen verantwoordelijk is voor de bijna-seizoenfluctuatie van 5,5 cm per jaar. Dat wil zeggen, dit is slechts een derde van de fluctuatie. Om de kloof te overbruggen, creëerden wetenschappers een computermodel van de fysica van de rotatie van de aarde, en introduceerden ze gegevens over de veranderende balans van land- en oceaanwateren in de 20e eeuw. De onderzoekers hielden ook rekening met andere veranderingen in land en water, zoals uitputting van grondwater en het creëren van kunstmatige reservoirs.

Het blijkt dat deze omgevingsprocessen jaarlijks leiden tot nog eens 4,3 cm fluctuaties. Een bijzonder belangrijke factor is het smelten van de ijskap in Groenland. Het feit is dat dit gebied een enorm watervolume vrijgaf, dat eerder op het land was afgesloten en de massa werd herverdeeld.

Belangrijkste overwegingen

Smeltende gletsjers waren nog steeds goed voor een derde deel van de reden, dus ik moest dieper graven. De onderzoekers ontdekten dat de mantel van de aarde geen statische elektriciteit bevat en zich door het convectieproces beweegt: het heter materiaal stijgt in de buurt van de kern en de koude daalt af. De toevoeging van convectie aan het oscillatie-model van de aarde stelde ons in staat om het laatste derde deel van de invloed op de rotatie gedurende de 20ste eeuw te vinden. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze fluctuaties niet zullen leiden tot milieurampen. Het heeft geen invloed op de landbouw of het klimaat. Het maakt het echter mogelijk om te begrijpen waar de massa van de aarde is en hoe deze zich verplaatst. Zo is het smelten van Groenland de afgelopen 15 jaar een belangrijke bijdrage gebleken aan het veranderen van de locatie van de as, die de drift naar het oosten duwt. Al deze gegevens zijn belangrijk voor klimatologen die massaverplaatsingen volgen.

Opmerkingen (0)
Zoeken